Get free shipping on orders and free returns within 30 days.
STORE LOCATOR JP / ENGLISH
KYOTO Fuji Daimaru Fujii Daimaru 2F, 605 Teian Maeno-Machi, Teramachi-dori Shijo-kudaru, Shimogyo-ku
View in a map View store
KYOTO Kyoto Daimaru KyotoDaimaru 1F, Tachiurinishimachi 79, Shijo-dori Takakura-Nishi-iru, Shimogyo-ku
View in a map View store
Customer service: 03.5412.1936 Monday to Friday 10 to 19 (GMT+9) Except bank holidays Except bank holiday