Road Movie

Un projecte en col·laboració amb Goldsmiths,

Universitat de Londres

Un projecte en col·laboració amb Goldsmiths, Universitat de Londres

Road Movie

Road Movie és un nou projecte de Camper amb el programa de màster «Design Expanded Practice» de Goldsmiths, Universitat de Londres. Per al projecte, es va demanar als estudiants que aprofundissin en el concepte de The Walking Society de Camper a través de la descoberta i l’exploració de la ciutat.

En el gènere de les road movies, el viatge serveix de fil conductor perquè l’escriptor o el director expliqui una història en què va encadenant un seguit de trobades fortuïtes que obstaculitzen el camí dels protagonistes per anar d’A a B. El viatger, però, no és en cap cas un simple observador, un passavolant ni un flâneur. La seva pròpia existència engega la sèrie de combustions que creen la història.

La manera d’enfocar la producció d’una road movie que té un dissenyador ha de ser diferent per força de la d’un cineasta. Per començar el projecte, cada alumne va dissenyar un vehicle o un dispositiu que permetés la descoberta d’una ciutat desconeguda i la implicació amb persones desconegudes, enmig d’una pandèmia. Aquests dispositius van oferir el suport material per activar i documentar la recerca, però també van esdevenir elements essencials de la pròpia trama.

Durant la road movie real en què es va traduir el projecte, la curiositat, l’ànsia de descoberta i el desig de contacte humà van impulsar els estudiants a explorar la ciutat. Al llarg del procés, els participants van conèixer mons digitals paral·lels, van trastocar els conceptes de realitat, van crear mites, van qüestionar l’existència, van buscar l’amistat, van trobar connexions culturals, van ballar i fins i tot van provar de volar.

Per a aquest projecte de col·laboració tan especial hem seleccionat cinc d’aquests films que es projectaran en una botiga de Covent Garden, a Londres, coincidint amb el London Design Festival 2021. Tots els projectes es pot veure en línia i també es projectaran a la Swiss Church, a Goldsmiths, Universitat de Londres.

MA Design Expanded Practice,
Goldsmiths, University of London.

Roberto Feo
Annelore Schneider
Rosario Hurtado

Namrata Chandra, Muting Chen, Linyuan Dong, Sijie He, Wenhui Fan, Ben Jeffries, Sara Khorsandi, Hai Li, Junheng Li, Yang Li, Yanran Qian, Qinyu Miao, Yihan Niu, Hongyu Pan, Jiwon Son, Ko-Chien Tan, Cuixian Yin, Hyein Yoo, Yingwen Wang, JingHan Wang, XiXi Xie, Xiaolin Yang, Shiqi Zhang, Aaron Zhao, Yu Zhou, Xiao Zhu