POLÍTICA DE PRIVACITAT CAMPERIdentitat del responsable dels tractaments

 

Titular:
RURALMED, S.L.U. (Grup Camper)

Domicili:
PC/ Cuartel 91, 07300 Inca, Mallorca, Illes Balears, Espanya

CIF:
B57060725

Registre Mercantil de Palma de Mallorca:
full PM-37464, tom 1805, foli 48.

Lloc web:
www.camper.com

Adreça electrònica LOPD:
customercare@camper.es

DPO:
dpo-camper@abrilabogados.com

 

Dins de l'empresa i als efectes d'establir les polítiques de compliment del Reglament General de Protecció de Dades, identificarem les societats responsables com ara el Grup Camper, que està integrat per altres companyies, a més de RUALMED. La informació del grup la teniu a la vostra disposició en el nostre Avís Legal.

De conformitat amb la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal, i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l'usuari queda informat que les dades personals proporcionades, sempre que sigui procedent, s'incorporaran a un arxiu automatitzat que s'utilitzarà únicament per als fins descrits en el formulari o contracte corresponent.

 

Màrqueting i enviaments comercials

 

En el cas que us hàgiu donat d'alta en algun servei d'enviament de newsletter o d'enviament d'informació comercial o promocional per part d'alguna de les empreses que formen part de CAMPER, us informem que CAMPER utilitzarà les dades amb la única finalitat de mantenir-vos al corrent de la seva activitat i perquè pugueu beneficiar-vos de les nostres promocions. Us informem que CAMPER podrà remetre-us informació de qualsevol de les empreses que integren CAMPER, si s'estima que la informació a facilitar podria resultar del vostre interès i sempre que estigui relacionada amb els productes o serveis del vostre interès.

Us informem que podrem mantenir-vos al corrent de les nostres activitats a través de qualsevol mitjà que ens hàgiu facilitat, com el correu electrònic, el servei de missatges curts (SMS) o qualsevol altre sistema anàleg de comunicació, i en tot moment us oferirem la possibilitat de donar-vos de baixa d'aquests enviaments.

Us informem que la base jurídica per a la licitud en el tractament de dades amb aquesta finalitat no és més que l'interès legítim de les empreses que formen CAMPER. De la mateixa manera, us informem que podeu oposar-vos al tractament de les dades amb les finalitats esmentades en qualsevol moment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a customercare@camper.es. Us informem que CAMPER conservarà les vostres dades mentre duri la relació negocial o contractual amb vós, mentre no indiqueu a CAMPER el vostre desig de no rebre informació comercial.

 

Presa de dades a les botigues

 

En el cas de que hàgiu realitzat una compra en una botiga física de CAMPER o en una botiga amb la qual CAMPER tingui algun tipus d'acord, és possible que us hagin sol·licitat la vostra adreça electrònica. En aquest sentit, CAMPER utilitzarà la vostra adreça electrònica per remetre-us el tiquet electrònic, per tramitar la garantia de l'article, així com per mantenir-vos informats de l'activitat de CAMPER i perquè pugueu beneficiar-vos de les nostres promocions. Us informem que CAMPER podrà remetre-us informació de qualsevol de les empreses que integren CAMPER si s'estima que la informació a facilitar podria ser del vostre interès i sempre que estigui relacionada amb els productes o serveis del vostre interès. Us informem que la base jurídica per a la licitud en el tractament de dades amb aquestes finalitats és el compliment de la relació contractual o negocial existent amb vós; el consentiment facilitat, si escau; així com l'interès legítim de CAMPER i de les empreses que formen CAMPER. De la mateixa manera, us informem que podeu oposar-vos al tractament de les dades per a l'enviament d'informació d'interès en l’enllaç següent o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a customercare@camper.es.

Us informem que CAMPER conservarà les vostres dades mentre duri la relació negocial o contractual amb vós i que podrà mantenir-les un cop finalitzada la relació contractual per facilitar-les als organismes corresponents, en cas que fos necessària la comunicació de les dades en compliment d’allò que estableix la legislació.

 

Formulari de registre i dades per a l'enviament de compres a la botiga electrònica (e-shop)

 

En el cas que us hàgiu registrat a CAMPER com a client o hàgiu realitzat alguna comanda, us informem que CAMPER utilitzarà les vostres dades amb l'única finalitat de mantenir-vos registrats a la nostra pàgina web, d’oferir-vos informació sobre el seguiment de la vostra comanda, així com per fer-vos arribar les comandes i per mantenir-vos al corrent de l'activitat de CAMPER i perquè pugueu beneficiar-vos de les nostres promocions. Us informem que CAMPER podrà remetre-us informació de qualsevol de les empreses que formen CAMPER, si s'estima que la informació a facilitar us podria ser d’interès i sempre que estigui relacionada amb els productes o serveis del vostre interès. Us informem que la base jurídica per a la licitud en el tractament de dades amb aquestes finalitats és el consentiment de l'interessat. De la mateixa manera, us informem que podeu oposar-vos al tractament de les dades per a l'enviament d'informació d'interès en l’enllaç següent o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a customercare@camper.es.

Us informem que CAMPER conservarà les vostres dades mentre duri la relació negocial o contractual amb vós i que podrà mantenir-les un cop finalitzada la relació contractual per facilitar-les als organismes corresponents, en cas que fos necessària la comunicació de les dades en compliment d’allò que estableix la legislació.

La informació personal que ens proporcioneu podrà ser revelada a agències de referències de crèdit o de prevenció del frau, les quals podran mantenir el registre d'aquesta informació.

Dades corresponents a persones de contacte a través del formulari de contacte

 

Les vostres dades de caràcter personal, facilitades en el formulari existent, seran utilitzades per resoldre la consulta plantejada en el formulari mateix, i CAMPER s’empara en el consentiment facilitat en el formulari en qüestió. Les dades no seran cedides a tercers, excepte a altres empreses del grup CAMPER, en el cas que la consulta requerís aquesta comunicació. A més, us informem que les dades personals romandran en els fitxers de CAMPER durant un any pel que fa a la consulta.

 

Dades relatives a clients persones jurídiques i autònoms i proveïdors

 

En el cas que hàgiu facilitat les vostres dades com a persona de contacte d'una empresa clienta o proveïdora o com a empresari individual, ja sigui com a client o com a proveïdor de qualsevol empresa que forma part del Grup CAMPER, us informem que CAMPER utilitzarà les dades exclusivament per al manteniment de la relació contractual i no les cedirà a tercers, excepte a les empreses del Grup CAMPER, i únicament en el cas que el servei requerís aquesta comunicació i exclusivament amb la finalitat esmentada. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. A més, us informem que com a client o proveïdor d'alguna de les empreses del Grup CAMPER, qualsevol empresa del grup podrà remetre-us informació comercial a través dels mitjans que hàgiu facilitat, inclòs el correu electrònic, segons l'Interès legítim regulat pel Reglament General de Protecció de Dades. De la mateixa manera, us informem que podeu oposar-vos al tractament de les dades per a l'enviament d'informació d'interès en l’enllaç següent o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a customercare@camper.es.

 

Dades relatives a candidats

 

En el cas en què hagi contactat amb nosaltres per a una oportunitat laboral a través del formulari en aquesta web establert a l'efecte o enviat el seu currículum directament a l'email de contacte l'informem que, d'acord amb el que estableix la legislació de protecció de dades, les dades de caràcter personal proporcionades seran tractades per CAMPER per gestionar la seva candidatura en els processos de selecció presents o futurs emparant-se CAMPER en l'aplicació de mesures precontractuals prevista en l'art. 6.1.b) de l'RGPD així comen el consentiment exprés prestat a l'lliurar o enviar el teu currículum vitae sobre altres dades que no siguin estrictament professionals o perquè puguem cedir-los a altres empreses de el Grup on el teu perfil professional pogués tenir millor encaix.

Les teves dades seran conservades mentre. No revoqui el consentiment prestat o demanis la cancel·lació / supressió de les teves dades o l'oposició a el tractament, per poder explicar-en el cas que existís en un futur una candidatura ajustada al seu perfil i sense perjudici de la seva conservació mentre persisteixin les obligacions legals que afecten CAMPER qui podrà, periòdicament, sol·licitar-li la revisió i actualització de les dades personals que constin en el seu currículum vitae.

D'altra banda, l'informem que CAMPER utilitza la plataforma externa TALENT CLUE per a la gestió dels candidats. Podeu accedir a la informació corresponent en el següent enllaç

 

Reclamacions

 

En el cas que hàgiu presentat alguna reclamació per qualsevol circumstància a alguna de les empreses que formen el Grup CAMPER, us informem que CAMPER utilitzarà les dades exclusivament per a resoldre la reclamació, la base legítima per al tractament de les dades és la relació contractual formalitzada per vós. Camper no les cedirà a tercers, excepte a les empreses del Grup CAMPER, i únicament en el cas que la reclamació requereixi dur a terme aquesta comunicació i exclusivament amb aquesta finalitat. Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, mentre no hagi prescrit l'objecte de la reclamació.

 

Exercici de drets comuns a totes les dades personals

 

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si en qualsevol empresa de CAMPER estem tractant les vostres dades personals, i compteu amb els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat, respecte de les vostres dades de caràcter personal, així com la possibilitat de revocar-ne el consentiment, els quals podeu exercir mitjançant escrit adreçat a: Polígon Industrial s/n, 07300 Inca, Mallorca, Illes Balears, Espanya. O per correu electrònic a customercare@camper.es.

 

En el cas que desitgeu deixar de rebre les newsletters i altres ofertes promocionals de CAMPER, l'ideal és que en tramiteu la baixa a través d'aquest enllaç.

 

 

Deure de secret respecte al tractament de les vostres dades

 

Les persones que intervenen en el tractament de dades relatives a persones físiques i accedeixen, directament o indirectament, als fitxers, observaran en tot moment el secret respecte de les dades personals que coneixen en el desenvolupament de l'activitat. El Deure de Secret constitueix una obligació per al Grup CAMPER, els membres dels òrgans de direcció i gestió, les persones contractades en règim de Dret Laboral i els professionals que presten serveis contractats en règim de Dret Mercantil. També suposa una obligació per als proveïdors de béns i serveis i els seus empleats, els Encarregats del Tractament i els seus empleats, aquells que l'Encarregat del Tractament subcontracti i els seus empleats. L'obligació de secret perviu després d’extingir-se la relació laboral o mercantil establerta amb el Grup CAMPER, Responsable dels Fitxers, així com després del venciment dels contractes laborals, mercantils, etc. que vinculen els empleats i/o professionals amb l'Encarregat del Tractament i els proveïdors que subministren béns o presten serveis al Grup CAMPER.

 

A part de a les empreses que pertanyen a CAMPER i per als objectius que ja us hem detallat i amb excepció dels casos següents no venem, comerciem ni transferim de cap manera la vostra informació personal a tercers sense informar-vos-en prèviament i d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Tots els membres de CAMPER valoren la privacitat i protecció de la vostra informació personal i apliquem polítiques de privacitat similars. Les vostres dades poden transferir-se a socis que allotgen llocs web i a tercers que ens ajuden en el disseny i la utilització del lloc web, la realització dels serveis o l'anàlisi de les dades recollides.

 

Aquests tercers utilitzaran les dades únicament amb la finalitat de realitzar la tasca indicada, i se'ls exigirà mantenir la confidencialitat de la informació. Tret d'aquests casos, només revelarem les vostres dades quan la llei així ens ho exigeixi.

 

Dades dels menors d’edat

 

Els serveis que el Grup CAMPER presta estan destinats als majors d'edat d'acord amb la legislació espanyola. El Grup CAMPER presumeix que les persones físiques que faciliten les dades mitjançant l’ús dels diferents canals (electrònic, web, etc.) tenen aquesta condició.

 

CAMPER es dirigeix als pares perquè siguin conscients que és possible que els seus fills visitin el nostre lloc web, per això els demanem que els indiquin que en cas que qualsevol web els sol·liciti qualsevol informació i/o dades de qualsevol mena, abans els en demanin l’autorització.

 

Perquè ens preocupa la seguretat dels menors, quan tractin d'enviar el registre, aquest serà rebutjat i els informarem que no acceptem registres de menors. Per això aconsellem els pares i tutors de menors que comprovin i controlin regularment l'ús que els nens donen al correu electrònic i a d’altres activitats a través de la xarxa.

 

Condicions Generals de Contractació

 

En el cas que hàgiu realitzat alguna compra, podeu accedir a les nostres Condicions Generals de contractació en l’enllaç següent:

https://www.camper.com/conditions/conditions_en.html

 

Recomanació de llocs/pàgines web

 

El Grup CAMPER, quan recomana o enllaça algun lloc/pàgina web, considera que aquests són d'interès per a l'usuari. El Grup CAMPER no té cap obligació de supervisió respecte dels llocs/les pàgines web que enllaça o recomana. Aquests han estat creats per persones jurídiques, físiques o ens sense personalitat aliens al Grup CAMPER. Aquesta no intervé en la seva gestió, els finança, decideix respecte dels continguts incorporats ni gestiona o participa en els serveis que els llocs/les pàgines web enllaçats o recomanats subministren. El Grup CAMPER anul·larà qualsevol enllaç tot abstenint-se de recomanar el lloc/la pàgina web quan tingui constància fefaent que aquest(a) i/o els serveis que presta són il·lícits o lesionen béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització.

 

Ús de cookies

 

Feu clic aquí per obtenir informació sobre l'ús de cookies.

Igualment, quan visiteu el nostre Web, recollim les dades conegudes com a dades de "rastre de clics" (adreça del servidor, nom del domini, etc.). Aquesta informació combinada amb la que ens heu proporcionat ens permet de personalitzar millor les vostres visites.

 

Seguretat de les dades

 

El Grup CAMPER té implementats en els seus centres de treball, locals, sistemes, infraestructures de comunicacions, etc. les mesures de seguretat que la normativa de protecció de dades de caràcter personal requereix. També ha adoptat les mesures lògiques, físiques, organitzatives, contractuals, etc. que evitin l'accés de tercers a les dades sense autorització, la destrucció, modificació, reproducció, divulgació, transmissió o reutilització d’aquestes.

 

Tot i això, sempre que proporcioneu informació personal a la xarxa, hi ha el risc que terceres persones, el control de les quals està exclòs del nostre abast, puguin interceptar aquesta informació i utilitzar-la. Encara que a CAMPER ens esforcem per protegir la informació personal i la privacitat no podem garantir la seguretat de la informació que reveleu a través de la xarxa i sota la vostra responsabilitat.

 

Vigència i modificació de la Política de Privacitat

 

La Política de Privacitat establerta pel Grup CAMPER està en vigor des de la data de la seva publicació al Web corresponent; l'usuari pot arxivar-la i/o reproduir-la. El Grup CAMPER està facultat per modificar la Política de Privacitat, la qual cosa farà avinent a l'usuari.