ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΝομικές Πληροφορίες

Ο παρών ιστότοπος, που εφεξής θα καλείται ο Ιστότοπος, συνιστά ιδιοκτησία της RURALMED, εφεξής ‘CAMPER’, μιας επιχειρηματικής εταιρίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Ισπανικό δίκαιο με έδρα στη διεύθυνση Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Majorca, Balearic Islands, Spain, και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιριών της Μαγιόρκας με Ισπανικό ΑΦΜ (CIF) CIF B57060725.

 

Επιπροσθέτως της διεύθυνσης της έδρας της, οι χρήστες πληροφορούνται επίσης με την παρούσα την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου customercare@camper.es προς την οποία μπορούν να αποστέλλουν τα αιτήματα, τις ερωτήσεις ή τα παράπονά τους.  

 

Ομοίως, με την παρούσα γνωστοποιούνται  στους χρήστες οι εταιρίες που συνθέτουν τον Όμιλο CAMPER, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του Ισπανικού Νόμου περί Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

 

Οι εταιρίες που συνθέτουν τον Όμιλο CAMPER είναι αυτές που αναγράφονται ακολούθως:

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΦΜ

RURALMED SLU

B57060725

ALCUDIA DESIGN SLU

B57687303

BINIARAIX MANUFACTURING SLU

B57687295

 

COFLUSA SLU

A28399384

RANDA LOGISTICS SLU

B57229999

COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SLU

B07099047

VALLDEMOSSA GMBH

HRB 40643

DEIA APS

CVR/SE- numer: 31 94 73 59

MANCOR AE

AP.M.A.E.: 55516/01/B/03/556

POLLENSA BVBA

 

LLUBI BV

NL8156.59.970.B.01

MONTUIRI SP. Z O. O

146148614

ESCORCA AB

556976-9978

ALARO SRL a Socio Unico

IT10703120153

CELLINI SAS

FR66602040412

FLORAL LIMITED

03049846

ARIANY LIMITED

415958

BINIALI SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

725673

BUNYOLA GMBH

354447X

SANTANYI AYAKKABI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

716797

 

 

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση του σας καθιστά Χρήστη του, γεγονός που υπονοεί ότι θα συμμορφώνεστε με την παρούσα έκδοση της Ανακοίνωσης Νομικού Περιεχομένου όπως δημοσιεύεται κατά τον χρόνο της πρόσβασής σας στον εν λόγω Ιστότοπο. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτήν, θα πρέπει να απέχετε από την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή την χρήση των εκεί παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

H παρούσα Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου ρυθμίζεται από τις αρχές του δικαίου και της καλής πίστης. Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κάνουν χρήση του Ιστότοπου, καθώς και των παρεχόμενων πληροφοριών ή υπηρεσιών, σύμφωνα με το νόμο, τα ήθη, την καλή πρακτική και τη δημόσια τάξη. Κάθε μη εγκεκριμένη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο, η επαναπώληση τέτοιων πληροφοριών ή η παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων θα επιφέρουν υποχρέωση αποζημίωσης σύμφωνα με το νόμο.

 

Ιδιαίτερα, σας εφιστούμε την προσοχή και σας καλούμε να διαβάσετε τις πολιτικές μας αναφορικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Πωλήσεων, την Προστασία Δεδομένων Ιδιωτικού Χαρακτήρα και τα Cookies, ιδιαίτερα πριν κάνετε οποιαδήποτε αγορά ή πριν μας γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και/ή υπηρεσίες μπορεί να υπόκειται σε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, που, κατά περίπτωση, μπορεί να αντικαθιστούν, συμπληρώνουν και/ή τροποποιούν την παρούσα Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου. Συνεπώς, πριν προχωρήσουν στην πρόσβαση και/ή χρήση του προαναφερόμενου περιεχομένου, προϊόντων και/ή υπηρεσιών, οι Χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους σχετικούς ειδικούς όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων της Ανακοίνωσης Νομικού Περιεχομένου και των ειδικών όρων κάποιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι διατάξεις της των τελευταίων θα υπερισχύουν.

 

Η CAMPER δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ακατάλληλη χρήση ή κατάχρηση του περιεχομένου ή των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι όλες οι πληροφορίες και/ή το περιεχόμενο στα οποία αποκτούν πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου προορίζονται αποκλειστικά για δική τους προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν. Η μεταβίβαση σε τρίτους του συνόλου ή τμήματος των πληροφοριών και/ή του περιεχομένου στο οποίο οι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου οποιουδήποτε τύπου ή μορφής απαγορεύεται.

 

Κατ’εφαρμογή του Άρθρου 21 του Νόμου περί Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η CAMPER μπορεί να σας αποστείλει διαφημιστικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της CAMPER μέσω email ή άλλου παρόμοιου μέσου.

 

Εγγραφή

Δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στον Ιστότοπο για την πρόσβαση και την περιήγηση στο περιεχόμενό του. Παρόλα αυτά, οι Χρήστες που το επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν στον Ιστότοπο και να λαμβάνουν αποκλειστικά πλεονεκτήματα όπως προτεραιότητα στις διαδικασίες των αγορών τους, ειδικές προσφορές, ενημέρωση για εκδηλώσεις και συμμετοχή σε κληρώσεις για βραβεία αποκλειστικά για εγγεγραμμένους χρήστες ή παρακολούθηση της πορείας των παραγγελιών τους κλπ.

 

Η CAMPER αναλαμβάνει την υποχρέωση να επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν πλήρη, αληθή και ακριβή στοιχεία, όπως και να ενημερώνουν όλα τα δεδομένα που έχουν παράσχει κατά τρόπο που να διασφαλίζουν ότι αυτά παραμένουν πλήρη, αληθή και ακριβή.

 

Από τη στιγμή που θα εγγραφούν, οι Χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρούν ασφαλή τα στοιχεία σύνδεσής τους στον ιστότοπο καθώς και να αναφέρουν αμέσως τυχόν συμβάντα στην CAMPER όπως για παράδειγμα την κλοπή, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την παράνομη χρήση τους κατά τρόπο που αυτά να μπορέσουν να ακυρωθούν αμέσως. Η CAMPER δεν θα έχει καμία ευθύνη για καμία επίπτωση της παράνομης χρήσης των στοιχείων σύνδεσης.

 

Οι κωδικοί χρήστη είναι προσωπικοί και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη. Συνεπώς, η χρήση τους από άλλους ενδέχεται να μην επιτρέπεται εξαιτίας του κινδύνου της υποκλοπής στοιχείων ταυτότητας.   

 

Η εγγραφή των Χρηστών θεωρείται ότι συνιστά νομικώς δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της CAMPER και του Χρήστη, κατ’εφαρμοφή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Ειδοποίησης Νομικού Περιεχομένου και των διατάξεων περί εγγραφής που παρατίθενται σε αυτήν.

 

Οι εγγεγραμμένοι Χρήστες δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στην παρούσα Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις περί εγγραφής που παρατίθενται στην παρούσα και ότι συμφωνούν να τηρούν όλες τις διατάξεις της. Περαιτέρω, δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


 

 

Περιεχόμενο

 

Βιομηχανική/Πνευματική Ιδιοκτησία

O τομέας CAMPER.com είναι ιδιοκτησία της CAMPER. Ο παρών ιστότοπος περιέχει εμπορικά σήματα, λογότυπους, εικόνες, κείμενα, σχέδια, σλόγκαν και λοιπό περιεχόμενο τα δικαιώματα των οποίων ανήκουν στην CAMPER. Οι χρήστες ρητώς αναγνωρίζουν την ως άνω κυριότητα και αντιλαμβάνονται ότι δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν κανένα δικαίωμα επί των ανωτέρω στοιχείων ούτε να επιφέρουν οποιαδήποτε μεταβολή ή να κάνουν οποιαδήποτε χρήση τους. Δεν χορηγείται καμία άδεια χρήσης για το σύνολο του περιεχομένου, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που οι κύριοι έχουν χορηγήσει την ειδική έγγραφη και υπογεγραμμένη συγκατάθεσή τους. Οι Χρήστες συνεπώς δεν εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα της CAMPER ως συνδέσμους σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της CAMPER.

 

Σε περίπτωση που οι Χρήστες αποκτήσουν πρόσβαση και/ή κατεβάσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο και/ή στοιχεία που είναι διαθέσιμα σε αυτούς στον Ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή που διατίθεται για τον σκοπό αυτό, δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα επί αυτού του περιεχομένου και/ή των στοιχείων, δεδομένου ότι η CAMPER επιτρέπει μόνον την προσωπική και μη μεταβιβάσιμη χρήση τους, διατηρώντας πλήρη δικαιώματα σε αυτά. Οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής, διανομής, δημόσιας επικοινωνίας, γνωστοποίησης ή μετατροπής, όπως και οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης του συνόλου ή τμήματος του ανωτέρω περιεχομένου ή στοιχείων, με οποιονδήποτε τρόπο ή με χρήση οποιουδήποτε μέσου, απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της CAMPER ή, κατά περίπτωση, του κυρίου τους.

 

Σε καμία περίπτωση η πρόσβαση ή η περιήγηση στον Ιστότοπο δεν θα θεωρείται ότι συνιστά παραίτηση, μετάδοση, χορήγηση άδειας ή ολική ή μερική μεταφορά των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων από μέρους της CAMPER ή, κατά περίπτωση, του κυρίου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

 

Μη επιτρεπόμενη χρήση

Οι Χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην κάνουν χρήση του Ιστότοπου και των περιεχομένων του για παράνομους σκοπούς ή δραστηριότητες. Δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν κανένα από τα υλικά που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, ούτε επιτρέπεται να αντιγράψουν, μεταβιβάσουν, παρουσιάσουν, εκτελέσουν ή, γενικά, να αναπαράγουν με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να δημοσιεύσουν, συγγράψουν ή συντάξουν οποιοδήποτε υλικό με βάση τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο που εμπεριέχονται στον Ιστότοπο.

 

Τροποποιήσεις

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει τυπογραφικά σφάλματα. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος της τροποποίησης του περιεχομένου του Ιστότοπου χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης.

 

Σύνδεσμοι (links)

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του Ιστότοπου, μπορεί να παρατίθενται σύνδεσμοι με τρίτα μέρη που δεν καλύπτονται από την Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου της εταιρίας μας και που συνεπώς βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου της CAMPER. Οι εν λόγω ιστότοποι, συνεπώς, πρέπει να έχουν τις δικές τους ξεχωριστές Ειδοποιήσεις Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Νομικού Περιεχομένου και παρότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της ακεραιότητας του ιστότοπού μας, η CAMPER δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ευθύνη ούτε να θεωρήσει ότι είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες των εν λόγω ιστότοπων. Η πρόσβαση ή η επίσκεψη αυτών των ιστότοπων γίνεται συνεπώς με δική σας ευθύνη.

 

Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμων ή περιεχομένου email από οποιοδήποτε διεύθυνση ιστοσελίδας (URL) στον Ιστότοπο της CAMPER.

 

Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων Ιδιωτικού Χαρακτήρα και Cookies

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της εταιρίας μας για τα Cookies και την Προστασία Δεδομένων Ιδιωτικού Χαρακτήρα παρακαλούμε μεταβείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Ιδιωτικού Χαρακτήρα και/ή την Πολιτική για τα Cookies

 

Εγγυήσεις και Περιορισμός Υποχρέωσης Αποζημίωσης

Η CAMPER παραιτείται από κάθε ρητή και σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σιωπηρών εγγυήσεων προσαρμογής για εμπορευματοποίηση ή για ειδικό σκοπό. Η CAMPER δεν αποδέχεται καμία απολύτως υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης παραδειγματικού χαρακτήρα, αποζημίωσης για αποθετική ζημία, αποζημίωσης για ηθική βλάβη, εύλογη αποζημίωση, αποζημίωση για έμμεσες ή ειδικές ζημίες σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο ή που προκύπτει από αυτόν, ανεξαρτήτως εάν τα μέρη έχουν τυχόν πραγματική ή σιωπηρή γνώση της ζημίας που πιθανόν να προκαλούν.


 

Απουσία παραίτησης

Εάν η CAMPER δεν εφαρμόσει οποιαδήποτε από τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων, αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα εκληφθεί ως παραίτηση από τις εν λόγω διατάξεις.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η παρούσα Ειδοποίηση Νομικού Περιεχομένου θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας. Με την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης δεν είναικαταναλωτής ή χρήστης σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχεται στην Ισπανική νομοθεσία, και με την εξαίρεση των περιπτώσεων που το εφαρμοστέο δίκαιο υποχρεωτικά ορίζει άλλως, τα μέρη συμφωνούν να υπόκεινται στα Δικαστήρια της Inca, ρητώς παραιτούμενα από κάθε άλλη δικαιοδοσία.

 

Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να μας στείλετε σχόλια, ερωτήσεις, παράπονα ή να θίξετε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σε σχέση με τον ιστότοπό μας, παρακαλούμε γράψτε στην CAMPER στην ακόλουθη διεύθυνση: Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Majorca, Balearic Islands, Spain. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε ένα email στη διεύθυνση customercare@camper.es, ή να συμπληρώσετε τα πεδία στο αντίστοιχο τμήμα επικοινωνίας στον Ιστότοπο.