AVÍS LEGALInformació legal

Aquesta pàgina web, d'ara endavant la "Web", és propietat de RURALMED, d'ara endavant "CAMPER", entitat mercantil constituïda a l'empara de la legislació espanyola, amb domicili social al Polígon Industrial s/n, 07300 Inca, Mallorca, Illes Balears, Espanya, Espanya, inscrita en el Registre Mercantil de Mallorca, en el full PM-37464, tom 1805, foli 48, amb CIF B57060725.

 

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris l’adreça següent: customercare@camper.es, on podran dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions.

 

A més, us informem de les empreses que formen el Grup CAMPER a l'efecte del compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Reglament General de Protecció de Dades.

 

Les empreses que formen CAMPER són:

 

NOM

Nº d'identificació fiscal

RURALMED SLU

B57060725

ALCUDIA DESIGN SLU

B57687303

BINIARAIX MANUFACTURING SLU

B57687295

 

COFLUSA SLU

A28399384

RANDA LOGISTICS SLU

B57229999

COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SLU

B07099047

VALLDEMOSSA GMBH

HRB 40643

DEIA APS

CVR/SE- numer: 31 94 73 59

MANCOR AE

AP.M.A.E.: 55516/01/B/03/556

POLLENSA BVBA

 

LLUBI BV

NL8156.59.970.B.01

MONTUIRI SP. Z O. O

146148614

ESCORCA AB

556976-9978

ALARO SRL a Socio Unico

IT10703120153

CELLINI SAS

FR66602040412

FLORAL LIMITED

03049846

ARIANY LIMITED

415958

BINIALI SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

725673

BUNYOLA GMBH

354447X

SANTANYI AYAKKABI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

716797

 

 

L'accés i la utilització de la Web us atribueixen la condició d'Usuari, la qual cosa implica l'adhesió a aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment en què s'hi accedeixi. Si no hi estiguéssiu d'acord, haureu d'abstenir-vos d'accedir a la Web o d'utilitzar-ne els serveis que es presten a través d’aquesta.

 

Aquest Avís Legal es regeix pels principis de legalitat i de bona fe, i l'Usuari es compromet a utilitzar la Web, així com la informació o els serveis subministrats, de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, la seva revenda, així com la lesió de drets de tercers, donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

Especialment, us recomanem que llegiu i pareu esment a les nostres polítiques relacionades amb les Condicions de Venda, la Política de Privacitat i la Política de Cookies, sobretot abans de fer compres o de facilitar les vostres dades. L'accés a determinats Continguts, Productes i/o Serveis oferts a través de la Web pot estar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització d'aquests Continguts, Productes i/o Serveis, l'Usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas que hi hagi discrepància entre allò establert en aquest Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà allò que es disposi en aquestes últimes.

 

CAMPER no es responsabilitza pel mal ús o l’apropiació indeguda dels continguts o la informació publicada a la Web. L'usuari reconeix i accepta que tota la informació i/o els continguts als quals accedeix a través de la Web són per al seu ús únic i exclusiu, personal i intransferible. Queda prohibida la cessió a tercers de qualsevol tipus i forma de la totalitat o part de la informació i/o els continguts als quals pugui tenir accés l'usuari a través de la Web.

 

En compliment d’allò que estableix l'article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, CAMPER podrà remetre-us, per correu electrònic o a través de qualsevol altre mitjà anàleg, informació publicitària relacionada amb l'activitat de CAMPER.

 

Registre

Per a l'accés i la navegació no cal estar-hi registrat. Tanmateix, els Usuaris que ho desitgin podran registrar-s’hi i obtenir avantatges exclusius com ara agilitzar el procés de compra, rebre ofertes especials, avisos sobre esdeveniments i sortejos exclusius per a usuaris registrats, revisar l'estat de la comanda, etc.

 

CAMPER es compromet a tractar i processar totes les dades dels usuaris registrats de conformitat amb la Política de Privacitat

 

L'Usuari es compromet a facilitar dades veraces, exactes i completes, així com a actualitzar totes les dades facilitades perquè aquestes continuïn essent veraces, exactes i completes.

 

Un cop realitzat el registre, l'Usuari es compromet a custodiar i utilitzar de manera diligent les seves claus d'accés, així com a comunicar immediatament a CAMPER qualsevol fet, com ara robatori, pèrdua, o accés no autoritzat, que en permeti l'ús indegut, per tal de procedir-ne a la cancel·lació immediata. CAMPER no serà responsable de les conseqüències derivades de l'ús indegut de les claus d'accés.

 

Les contrasenyes de cada usuari són personals, no han de ser utilitzades per tercers i no es permetrà que d’altres les facin servir per tal d’evitar el risc de suplantació d’identitat.

 

El procés de registre dels usuaris es considera una formalització d'un contracte jurídicament vinculant entre CAMPER i l'Usuari, de conformitat amb els termes d'aquest Avís Legal i les condicions de registre que s’hi inclouen.

 

L'usuari registrat reconeix que ha llegit i comprès els termes i les condicions d'aquest Avís Legal, així com les condicions de registre que s’hi inclouen, i que accepta complir totes les seves disposicions. Igualment, reconeix que ha llegit i ha acceptat la Política de Privacitat

 

Contingut

 

Propietat Industrial/Intel·lectual

El domini CAMPER.com és propietat de CAMPER. Aquest lloc web incorpora marques comercials, logotips, imatges, textos, dissenys, eslògans i altres continguts els drets dels quals són de CAMPER. L'usuari reconeix expressament aquesta titularitat i entén que no n’adquireix cap dret ni els pot modificar o fer-ne ús. Tots aquests continguts, sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris, seran d'ús no autoritzat. L'usuari no està autoritzat a utilitzar, en cap altre lloc web, les marques comercials de CAMPER, com ara vincles, sense el consentiment per escrit de CAMPER.

 

En cas que l'usuari accedeixi i/o descarregui qualsevol contingut i/o element que es trobi a la seva disposició a través de la Web, així com qualsevol de les aplicacions disponibles per a aquest fi, no tindrà per això cap dret sobre aquestes, atès que CAMPER únicament li autoritza l’ús personal i intransferible i conserva tots els drets sobre les mateixes. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació, així com qualsevol altra forma d'explotació de la totalitat o part d'aquests continguts o elements, realitzat sota qualsevol forma o per qualsevol mitjà, requerirà el consentiment previ i per escrit de CAMPER o, si escau, del seu titular.

 

L'accés i la navegació per la Web en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets abans esmentats per part de CAMPER o, si escau, del titular dels drets al qual corresponguin.

 

Ús no autoritzat

L'Usuari es compromet a no fer ús de la Web i els seus continguts per a fins o activitats il·legals: no tindrà dret a modificar qualsevol dels materials incorporats a la Web i així mateix no podrà copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar o, en general, reproduir de cap manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat a la Web.

 

Modificacions

La Web pot contenir alguns errors tipogràfics. Ens reservem el dret a modificar el contingut de la Web sense notificació prèvia.

 

Enllaços

Per a unes millors prestacions de la Web, és possible que s'introdueixin enllaços a tercers per als quals no es pot aplicar el nostre Avís Legal i la Política de Privacitat i que queden fora del control de CAMPER. Així, aquests llocs han de tenir la seva pròpia Política de Privacitat i Avís Legal independent i encara que intentem protegir la integritat del nostre lloc, CAMPER no es pot fer responsable, ni pot ser considerada com a tal, del contingut i les activitats d'aquests llocs. La vostra visita o accés a aquests llocs és, per tant, responsabilitat vostra.

Queda prohibit establir un enllaç amb, o un contingut de correu des de, qualsevol URL fins a la Web de CAMPER.

 

Política de Privacitat i Cookies

Per saber-ne més sobre les nostres Polítiques de Privacitat i Cookies, accediu a la nostra Política de Privacitat i/o a la nostra Política de Cookies

 

Garanties i Limitació de Responsabilitat

CAMPER renuncia a totes les garanties expresses o implícites, incloses, entre d’altres, les garanties implícites d'adequació per a la comercialització i d'adequació per a un fi en particular. CAMPER no assumeix cap responsabilitat legal sobre danys exemplars, emergents, punitius, fortuïts, indirectes o especials relacionats amb aquest lloc web o que se’n derivin, tinguin o no les parts coneixement, real o implícit, dels danys en què puguin incórrer.

 

No renúncia

En cas que CAMPER no apliqui qualsevol de les estipulacions previstes en els punts anteriors, això últim no s'entendrà, en cap cas, com a renúncia d’aquesta estipulació.

 

Llei aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola. Sempre que l'Usuari no sigui "consumidor o usuari" segons ho defineix la normativa espanyola, i llevat que la Llei que resulti aplicable disposi obligatòriament una altra cosa, les parts acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals d’Inca amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.

 

Contacteu-nos

Si voleu fer-nos arribar els vostres comentaris sobre la nostra Web, dubtes, reclamacions o qualsevol altra qüestió, ho podeu fer per carta a: CAMPER - Polígon Industrial s/n, 07300 Inca, Mallorca, Illes Balears, Espanya, mitjançant un correu electrònic adreçat a customercare@camper.es , o bé a través de l'apartat de contacte de la Web.