Algemene voorwaarden Camper E-shop Nederland

 

View in English

Samenvatting

Leveringen en verzekering

De verzendingstijden zijn de volgende:

  • In voorraad: 24 tot 72 uur
  • Beschikbaar in onze centrale magazijnen: 7 dagen. Meestal verzonden binnen één week.
  • Artikelen worden verzonden van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen. De leveringstijd bedraagt 1 tot 5 werkdagen na verzending.
  • Leveringen worden niet gedaan op zaterdag of zondag, noch op officiële feestdagen van elkespecifieke streek. Alle artikelen die van CAMPER gekocht worden, worden geleverd door een erkende internationale koeriersdienst.

Teruggaven en omruilingen

  • Indien u niet tevreden bent over uw bestelling, dan beschikt u over een periode van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst om het (de) artikel(en) terug te bezorgen of om te ruilen.
  • het product mag niet gebruikt zijn.
  • het product moet terugbezorgd worden in de staat waarin het is verzonden, indien mogelijk in de originele verpakking. Indien de originele verpakking niet beschikbaar is, moet deze vervangen worden door een verpakking van gelijke grootte en capaciteit.
  • Teruggaven en omruilingen moeten plaatsvinden via onze E-shop. Stuur uw artikelen terug naar:

CAMPER (att. E-shop), Camper (ATT. ESHOP),
Polígono Industrial Fondos de L’estació 
Barcelona Sur 2C-2D 
08792 La Granada del Penedés 
(Barcelona). Spain.

Bestellingen annuleren

  • U kunt uw bestelling(en) te allen tijde voordat uw bestelling(en) verzonden zijn annuleren. In dat geval ontvangt u een volledige terugbetaling. Als uw bestelling reeds verzonden is (m.a.w. als uw bestelling ons magazijn heeft verlaten), moet u wachten tot de bestelling geleverd is voordat u deze kunt annuleren. Dergelijke annuleringen zijn echter onderhevig aan bepaalde voorwaarden (zie “Teruggaven en omruilingen").
  • U kunt ook contact opnemen met de Hulplijn van onze Klantendienst om uw bestelling te annuleren, op voorwaarde dat de bestelling nog niet verzonden is.

INHOUD

 

Deze website (www.camper.com) is eigendom van CAMPER S.L. (met maatschappelijke zetel in Finca Son Forteza (Cami Vell d'Orient) 07300 Inca Spanje en met fiscaal identificatienummer B07154735) en wordt beheerd door Llubí B.V. (hierna “CAMPER”, “wij/we”, “ons”, “onze”), een vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Leidsestraat 59, 1017NV, Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister voor Amsterdam onder nummer 34243818 en met BTW-nummer NL815659970.B01. 

Deze website en de verwante diensten worden tot uw beschikking gesteld in overeenstemming met de navolgende Algemene Voorwaarden (”AV’s”) en alle overige voorschriften op onze website. Gelieve deze AV’s aandachtig te lezen voordat u enige bestelling plaatst op deze website. We raden u aan om een exemplaar van deze AV’s te bewaren voor raadpleging in de toekomst. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze AV’s, met inbegrip van enige wijzigingen ervan. Als u niet wenst in te stemmen met deze AV’s, gelieve deze website dan niet langer te bezoeken en/of te gebruiken. Voor bepaalde campagnes, promoties of wedstrijden kunnen bijkomende voorwaarden van toepassing zijn. Als u wenst deel te nemen aan een dergelijke campagne, promotie of wedstrijd, moet u instemmen met de overeenkomstige algemene voorwaarden die hierop van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheid tussen dergelijke algemene voorwaarden en deze AV’s, prevaleren de onderhavige AV’s.

We wensen uw aandacht in het bijzonder te vestigen op ons beleid inzake de aankoopvoorwaarden binnen deze AV’s en ons Privacybeleid. Als u jonger bent dan 18, moet u een van uw ouders of een voogd op de hoogte brengen van deze AV’s en het Privacybeleid van Camper en moeten zij hiermee instemmen voordat u zich inschrijft om deze website of de diensten ervan te gebruiken. We aanvaarden enkel bestellingen van personen boven de 18 jaar.

CAMPER behoudt zich het recht voor om deze website en alle informatie en materialen die de website bevat deels of geheel aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen, met inbegrip van deze AV's. Gelieve deze AV's regelmatig te controleren op aanpassingen of wijzigingen.

Registreren

Om sommige van de diensten of eigenschappen waarover u op deze website beschikt te kunnen gebruiken, dient u zich te registreren. Wanneer u zich registreert, dient u informatie over uzelf te verschaffen die, in alle opzichten, juist, nauwkeurig, actueel en volledig is. Indien uw registratie-informatie verandert, gelieve ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen op het volgende e-mailadres: customercare@camper.com . Gelieve ook ons Privacybeleid te raadplegen. We kunnen de registratievereisten te allen tijde wijzigen.

In aanmerking komen om te kopen

Om aankopen te kunnen uitvoeren via deze website, wordt u verzocht om uw persoonsgegevens te verschaffen. Klanten moeten in het bijzonder hun echte naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere verzochte informatie verschaffen. Bovendien moet u bij het plaatsen van een bestelling betalingsgegevens verstrekken en u verklaart en waarborgt dat de betalingsgegevens die u bij het plaatsen van een bestelling verschaft zowel geldig als juist zijn. Verder bevestigt u dat u de persoon bent die wordt weergegeven in de verschafte facturatiegegevens.

Door onze producten te kopen, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om kredietcontroles uit te voeren en wanneer CAMPER dit nodig acht om te allen tijde informatie over u te verschaffen aan of te verkrijgen van derden (met inbegrip van enige geactualiseerde informatie), waaronder maar zonder zich te beperken tot uw credit card nummer, om uw credit card te controleren, om een aanvankelijke credit card machtiging te verkrijgen en om afzonderlijke aankooptransacties te machtigen.

Persoonsgegevens

U wordt er hierbij van op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met het Privacybeleid uw persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand waarvoor Ruralmed, S.L. (CAMPER) verantwoordelijk is en dat gebruikt zal worden voor de doeleinden die aangegeven zijn in het bovenvermelde Privacybeleid. U wordt er eveneens van op de hoogte gebracht dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand dat onder de verantwoordelijkheid valt van Llubí, B.V. en dat gebruikt zal worden om uw bestelling te verwerken en te leveren. U hebt het recht op inzage, correctie en annulering en u kunt  dit recht uitoefenen ten aanzien van Ruralmed, S.L. of Llubí, B.V. aan de hand van de procedure die hiertoe wordt aangegeven in het Privacybeleid.

Aankoopvoorwaarden

Voorraad

De producten die op de website weergegeven worden  zijn slechts een selectie van de CAMPER catalogus. Deze collectie is speciaal samengesteld voor de CAMPER online webshop. De beschikbaarheid van onze producten is in real-time, wat betekent dat de geselecteerde producten mogelijk niet op  voorraad zijn. De online webshop van CAMPER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig gebrek aan de voorraad van de weergegeven modellen.

Gelieve ermee rekening te houden dat onze producten elk seizoen veranderen.

Gelieve ermee rekening te houden dat artikelen in uw winkelwagentje niet gereserveerd worden en door een andere klant gekocht kunnen worden.

Hoe kopen

CAMPER hanteert de volgende aankoopprocedure:

Het (de) artikel(en) die u wenst te kopen, dient u te selecteren en toe te voegen aan uw winkelwagentje door op het overeenkomstige winkelwagenpictogram op deze website te klikken.

Het winkelwagentje bevat het referentienummer, de naam, de maat en de prijs (BTW inbegrepen) van het (de) geselecteerde artikel(en).

 In hetzelfde winkelwagentje krijgt u een overzicht te zien waarin het (de) aan te kopen artikel(en) wordt/worden geïdentificeerd, samen met de totale prijs (BTW en verzendingskosten inbegrepen).

Nadat u het (de) artikel(en) geselecteerd hebt, dient u een bestelformulier in te vullen. Op dit bestelformulier verzoekt CAMPER u uw persoonsgegevens en betalingsinformatie in te vullen om de bestelling(en) te kunnen verwerken. Gelieve ermee rekening te houden dat alle gegevens volledig en nauwkeurig moeten zijn om verwarring of problemen met het verzenden van het (de) gekochte artikel(en) te voorkomen.

Bestelbevestiging

 

Wanneer u uw keuze gemaakt hebt en uw bestelling geplaatst is, ontvangt u een e-mailbericht van CAMPER ter bevestiging dat uw bestelling geregistreerd is (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging bevat o.a. informatie zoals de identificatie van het (de) gekochte artikel(en), de totale prijs (BTW en verzendingskosten inbegrepen) en de leveringsgegevens.

 

Als u een fout gemaakt hebt bij het plaatsen van uw bestelling, gelieve dan contact op te nemen met de Hulplijn van onze Klantendienst, die u met veel plezier zal bijstaan. Gelieve er echter steeds voor te zorgen dat u uw bestelling nakijkt voordat u deze plaatst. Voordat u uw bestelling indient, hebt u de mogelijkheid om alle informatie die u ingevoerd hebt te wijzigen, zoals het verzendings- of het facturatieadres of credit card formatie, of artikelen in uw winkelwagentje te wijzigen of te verwijderen.

 

Indien u de bestelbevestiging niet ontvangt, kan dit te wijten zijn aan tijdelijke communicatieproblemen met het netwerk of een fout bij het invoeren van het e-mailadres. Gelieve in beide gevallen contact op te nemen met onze Klantendienst op customercare@camper.com . We behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te aanvaarden in het geval dat we bijvoorbeeld geen machtiging voor betaling verkrijgen, dat er verzendingsbeperkingen van toepassing zijn op een bepaald artikel of dat het bestelde artikel niet in voorraad is. In het geval dat bestelde artikelen niet in voorraad zijn, wordt u hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en worden alle betalingen terugbetaald als de betaling reeds verwerkt was.

 

We zijn noch ten aanzien van u noch ten aanzien van een derde aansprakelijk naar aanleiding van het verwijderen van enige koopwaar op /van  deze website, of deze koopwaar nu verkocht was of niet;, tevens zijn wij niet verantwoordelijk ten aanzien vanhet verwijderen, verbergen of bewerken van welk materiaal of  welke inhoud van deze website of het weigeren om een transactie te verwerken.

Prijsstellingsbeleid

De prijzen die op de website weergegeven worden zijn in EURO (€) en bevatten alle toepasselijke belastingen, met uitzondering van belastingen die uitdrukkelijk uitgesloten worden. Alle prijzen en aanbiedingen blijven geldig zoals te allen tijde bekendgemaakt. De prijs van een product die wordt weergegeven op de website op het ogenblik dat de bestelling ingediend wordt, zal gehandhaafd worden. CAMPER is niet aansprakelijk voor enige bijzondere heffingen, douaneheffingen of bijkomende kosten voor leveringen. CAMPER behoudt zich het recht om haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met uitzondering van bestellingen die reeds geplaatst zijn.

Wijze van betaling en veiligheid

We aanvaarden op elk ogenblik, 24 uur per dag , 7 dagen per week bestellingen.

CAMPER aanvaardt enkel betalingen aan de hand van credit- of debetkaarten zoals aangegeven op de betalingspagina,  door middel van elektronische betaalsystemen,  betaling onder rembours en bankoverschrijvingen waar die mogelijkheid beschikbaar is. CAMPER aanvaardt geen andere wijze van betaling  dan zoals aangegeven. U bevestigt dat de credit-/debet card die wordt gebruikt van u is of dat u specifieke toestemming hebt van de eigenaar van de credit-/debet card om deze te gebruiken. Alle houders van credit -/debet cards zijn onderhevig aan geldigheidscontroles en machtiging door de kaartverstrekker. Als de verstrekker van uw betaalkaart weigert een betaling aan CAMPER te machtigen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering.

We stellen al het mogelijke in het werk om deze website veilig te maken. Om veilige betalingstransacties te waarborgen, maakt CAMPER gebruikt van een beveiligd betaalsysteem. Dit betekent dat alle vertrouwelijke gegevens (bijvoorbeeld credit card nummer en vervaldatum) gecodeerd en rechtstreeks verzonden worden naar een beveiligde server aan de hand van Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Bovendien stellen we al het mogelijke in het werk, voor zover dit binnen onze controle valt, om de gegevens van uw bestelling en betaling te beveiligen. Toch kunnen we, met uitzondering van nalatigheid van onze kant, niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat u kunt lijden indien een derde onbevoegde toegang probeert te verkrijgen tot mogelijke gegevens die u verschaft wanneer u deze website bezoekt of via deze website bestelt.

CAMPER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertragingen in de levering van koopwaar naar aanleiding van weigering tot machtiging van de bank.

We verzenden bestellingen vanaf verschillende locaties. Bestellingen met meerdere producten kunnen worden gesplitst om de levering te bespoedigen. Als dat het geval is, zullen we u via e-mail op de hoogte brengen.

CAMPER behoudt zich het recht om een bestelling wegens  veiligheidsredenen niet te verzenden. De betrokken klanten worden hiervan op de hoogte gebracht. Bovendien behouden we ons het recht  voor om een bestelling te annuleren als we de verzendings- en/of facturatiegegevens niet kunnen nagaan, hoewel we u in dat geval hiervan op de hoogte brengen. Verder behouden we ons het recht voor om een bestelling niet te aanvaarden en/ of te annuleren indien we van mening zijn dat de koper de artikelen bestelt voor  (commerciële) wederverkoop.

Aankooplimiet

Klanten die meer dan 5 paar schoenen wensen te kopen, moeten contact opnemen met de Afdeling Klantendienst van de  CAMPER E-shop, waar ze gedetailleerde informatie krijgen over de aankoopopties.

Aankoopgarantie

We kunnen een bestelling enkel uitvoeren indien het leveringsadres een gebruikelijke woonplaats of standplaats binnen Nederland is, met uitzondering van de Nederlandse Caraïben.

De artikelen die via deze website aangeboden worden, zijn een selectie van producten van de CAMPER collectie en voldoen aan dezelfde kwaliteitsvereisten en garanties als de producten die in CAMPER winkels verkocht worden.

·         Elk product bevat de volgende gegevens:

·         Naam van het model

·         Afbeelding van het model

·         Maten

·         Materialen

·         Prijs in EURO (€)

 

CAMPER tracht de kleuren van haar schoenen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. De kleur van de schoenen kan echter variëren naargelang de kwaliteit van de monitor van uw computer. Daarom kan CAMPER niet garanderen dat de kleuren die op uw monitor weergegeven worden een exacte reproductie van het origineel zijn.

Speciale aanbiedingen, promoties en kortingen zijn geldig tot op de aangegeven datum of zolang de voorraad strekt, indien dit eerder is. Onze schoenen hebben 2 jaar garantie tegen fabricagefouten, te tellen vanaf de datum van aankoop. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Leveringen en verzekering

CAMPER verzekert elke aankoop gedurende de tijd dat deze onderweg is tot deze op het door u aangegeven adres afgeleverd is. Alle bestellingen worden geleverd door internationale koeriersdiensten.

De leveringstijden zijn de volgende:

·         In voorraad: 24 tot 72 uur

·         Beschikbaar in onze centrale magazijnen: 7 dagen. Meestal verzonden binnen één week.

·         Artikelen worden verzonden van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen.

 

De leveringstijd bedraagt 1 tot 10 werkdagen na expeditie.

Leveringen worden gedaan op een gebruikelijke woonplaats of standplaats in Nederland, met uitzondering van de Nederlandse Caraïben. Alle leveringen moeten voor ontvangst getekend worden. Wanneer de artikelen voor ontvangst getekend zijn, vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de consument. We leveren geen artikelen aan postbussen. Leveringen kunnen ook gedaan worden naar de winkels die rechtstreeks beheerd worden door Llubi B.V., klik hier voor een overzicht van de adressen van onze winkels in Nederland.

Leveringen worden niet gedaan op zaterdag of zondag, noch op officiële feestdagen van elkespecifieke streek. Alle artikelen die van CAMPER gekocht worden, worden geleverd door een erkende internationale koeriersdienst.

Om problemen met leveringen te voorkomen (foute adressen, niemand aanwezig op het adres) moet het overeenkomstige formulier nauwkeurig ingevuld worden, in het bijzonder het veld voor het contacttelefoonnummer.

Wanneer uw bestelling ons magazijn verlaten heeft, ontvangt u een e-mail met het pakketnummer dat wordt toegewezen door de koeriersdienst die instaat voor de levering van uw artikel(en). Op die manier kunt u uw bestelling volgen. Als u meer dan één paar schoenen besteld hebt, wachten we tot alle artikelen van de bestelling beschikbaar zijn voordat we ze verzenden. We voeren namelijk geen gedeeltelijke leveringen uit.

Alle artikelen die door CAMPER geleverd worden, blijven onze eigendom tot CAMPER uw betaling ontvangen heeft.

Bestellingen annuleren

U kunt uw bestelling (en) te allen tijde voordat uw bestelling(en) verzonden zijn annuleren. In dat geval ontvangt u een volledige terugbetaling. Als uw bestelling reeds verzonden is (m.a.w. als uw bestelling ons magazijn heeft verlaten), moet u wachten tot de bestelling geleverd is voordat u deze kunt annuleren. Dergelijke annuleringen zijn echter onderhevig aan bepaalde voorwaarden (zie “Teruggaven en omruilingen").

Om een bestelling te annuleren voordat deze verzonden is, opent u de rubriek “Uw Bestelling” en voert u het bestelnummer en het gebruikte e-mailadres in. Het systeem geeft dan de bestelgegevens weer en als de optie “Annuleren” wordt weergegeven, kunt u hierop klikken om de bestelling te annuleren. Als deze optie niet beschikbaar is, betekent dit dat uw bestelling ons magazijn reeds verlaten heeft en niet geannuleerd kan worden; u kunt uw bestelling echter terugbezorgen wanneer u deze ontvangt, met inachtneming van de voorwaarden voor Teruggaven.

U kunt ook contact opnemen met de Hulplijn van onze Klantendienst om uw bestelling te annuleren, op voorwaarde dat de bestelling nog niet verzonden is.

 

Teruggaven en omruilingen

Indien u niet tevreden bent over uw bestelling, dan beschikt u over een periode van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst om het (de) artikel(en) terug te bezorgen of om te ruilen. Om een bestelling terug te bezorgen of om te ruilen, moet u nagaan dat deze aan de volgende criteria voldoet:

·         Het product mag niet gebruikt zijn.

·         Het product moet terugbezorgd worden in de staat waarin het is verzonden, indien mogelijk in de originele verpakking. Indien de originele verpakking niet beschikbaar is, moet deze vervangen worden door een verpakking van gelijke grootte en capaciteit.

·         Het product moet binnen de 30 dagen vanaf de ontvangst van uw bestelling op onskantoor (zie adres hieronder) ontvangen worden.

 

CAMPER laat geen omruilingen toe in de winkels die CAMPER producten verkopen. Bovendien laat CAMPER geen teruggave aan de online winkel toe van artikelen die gekocht werden in CAMPER winkels of winkels die CAMPER schoenen verkopen.

Wanneer u artikelen verzendt voor teruggave of omruiling, moeten de producten bij voorkeur in hun originele doos verpakt zijn en per gewone aangetekende post verzonden worden naar het onderstaande adres (en ook tijdens de teruggaveprocedure). U kunt de producten retourneren via de koeriersdienst van uw keuze of via het bedrijf dat Camper daarvoor gebruikt, als u voor de tweede optie kiest dan hoeft u alleen maar de stappen te volgen die beschreven staan in http://www.camper.com/en_ES/at_cliente_faq.xhtml?tit=4 en de koerier komt langs uw woning om de zending af te halen.

Teruggaven en omruilingen kunnen verricht worden via onze E-shop. Stuur uw artikelen terug naar:

CAMPER (att. E-shop),
Polígono Industrial Fondos de L’estació 
Barcelona Sur 2C-2D 
08792 La Granada del Penedés 
(Barcelona).
Spain.

Of u kunt dit persoonlijk doen in een van de winkels die rechtstreeks beheerd worden door Llubí B.V, klik hier voor een overzicht van de adressen van onze winkels in Nederland

Teruggaven

Om de teruggave van een artikel aan te vragen, gelieve de onderstaande stappen te volgen:

·         Open de rubriek “Uw  Bestellingen” en voer het bestelnummer en het gebruikte e-mailadres in.

·         Het systeem geeft de gegevens van de bestelling en de optie teruggave weer. Klik op deze optie en geef het (de) model(len) aan dat/die u wenst terug te geven.

Wanneer we het (de) artikel(en) ontvangen hebben en gecontroleerd hebben dat het/ze voldoet/ voldoen aan de bovenvermelde vereisten, betaalt CAMPER u binnen 30 werkdagen de prijs terug die u voor het (de) artikel(en) betaald hebt. Als u een teruggave verzoekt binnen de termijn van 14 dagen na de datum waarop u de koopwaar ontvangen hebt, betaalt CAMPER de oorspronkelijke leveringskosten terug. Aangezien CAMPER een langere teruggaveperiode hanteert (30 dagen), heeft CAMPER indien u een artikel wenst terug te geven na de termijn van 14 dagen  na de dag waarop u de koopwaar ontvangen hebt maar vóór de vervaldatum van de termijn van 30 dagen, het recht om de oorspronkelijke leveringskosten af te trekken. Rechtstreekse kosten die voortvloeien uit de teruggave van het (de) artikel(en) worden door u betaald, tenzij in het geval van een fabricagefout of kwaliteitsprobleem. In dit laatste geval staat CAMPER in voor de kosten die voortvloeien uit het terugbezorgen van het (de) artikel(en).

U kunt uw herroepingsrecht uitoefen door ons het desbetreffende formulier toe te zenden, u vindt het formulier hier, of u kunt contact opnemen met onze afdeling klantenservice

Indien het artikel wordt teruggegeven ten gevolge van een fabricagefout of kwaliteitsprobleem waarvoor CAMPER aansprakelijk is, betalen we het volledige betaalde bedrag terug binnen 10 werkdagen. De terugbetaling wordt automatisch uitgevoerd op de credit card of de rekening die de klant aangeeft, naargelang de wijze van betaling die de klant gebruikt heeft.

Teruggaven met betaling onder rembours worden in geen enkel geval aanvaard.

Omruiling

Om een omruiling voor een andere maat of een ander model te verzoeken, gelieve de onderstaande stappen te volgen:

·         Open de rubriek “Uw Bestellingen” en voer het bestelnummer en het gebruikte e-mailadres in.

·         Het systeem geeft de gegevens van de bestelling en de optie omruiling weer. Klik op deze optie, geef het (de) model(len) aan dat/die u wenst om te ruilen en selecteer de reden van de omruiling.

In het geval van omruilingen staat de koper in voor alle leverings- en ophalingskosten. Leveringen met betaling onder rembours worden in geen enkel geval aanvaard.

Wanneer we het (de) artikel(en) ontvangen hebben, sturen we u de nieuwe maat of het (de) nieuwe model(len) aan de hand van dezelfde dienst als voor de oorspronkelijke aankoop.

Nazorg

Onze Afdeling Klantendienst heeft een nazorgdienst om u te helpen enige problemen in verband met onze artikelen of leveringen op te lossen, door onze klanten een snel en doeltreffend antwoord te bieden.

Contact

Als u vragen, twijfels, klachten of suggesties hebt over uw bestelling of aankopen via het Internet, kunt u ons een e-mail sturen naar: customercare@camper.com of telefonisch contact opnemen op het nummer: (+34)971888101

Intellectuele-Eigendomsrechten

Alle intellectuele-eigendomsrechten (inclusief auteursrecht, octrooien, handelsmerken, handelsnamen, databankrechten en ontwerprechten) op alle informatie en al de materialen (met inbegrip van tekstlogo’s, afbeeldingen en software) die via deze website verschaft worden, blijven de eigendom van CAMPER of van haar verbonden ondernemingen of worden gebruikt met de toestemming van de overeenkomstige rechthebbenden en zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Het feit dat u deze website en de inhoud ervan gebruikt, geeft u geen enkel recht of bevoegdheid met betrekking tot enig auteursrecht, ontwerpen, handelsmerken en enige andere intellectuele-eigendomsrechten in verband met de Inhoud (zoals beschreven in het onderdeel Inhoud hieronder), met inbegrip van de software van CAMPER en alle HTML- en andere codes die deze website bevat. Al dergelijke Inhoud, met inbegrip van handelsmerken, ontwerpen en verwante intellectuele-eigendomsrechten van derden die vermeld of weergegeven worden op deze website, worden o.a. beschermd door de nationale wetgeving op de intellectuele eigendom en de bepalingen van internationale verdragen.

U mag de Inhoud enkel gebruiken zoals uitdrukkelijk toegelaten door CAMPER en/of haar derde licentieverleners. Reproductie of herverdeling van de bovenvermelde Inhoud is verboden en kan civielrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd worden. Zonder zich te beperken tot het voorgaande is het verboden de bovenvermelde materialen te kopiëren naar en te gebruiken op iedere andere server, locatie of drager voor publicatie, reproductie of verdeling. U mag echter één kopie maken om de Inhoud voor eigen en persoonlijk gebruik weer te geven.

Inhoud

Naast de bovenvermelde intellectuele-eigendomsrechten, wordt “Inhoud” gedefinieerd als alle afbeeldingen, foto’s, met inbegrip van alle beeldrechten, geluiden, muziek, video, audio of tekst op deze website. Hoewel getracht wordt om de nauwkeurigheid van de informatie en de materialen op deze website te waarborgen, garandeert CAMPER niet dat de Inhoud op deze website geactualiseerd, volledig en nauwkeurig is noch dat de Inhoud vrij is van defecten, fouten en/of virussen. Bovendien garandeert CAMPER niet dat dergelijke defecten, fouten en/of virussen verholpen of verwijderd worden. Verder behoudt CAMPER zich het recht om de toegankelijkheid tot deze website te onderbreken voor onderhouds- of actualiseringsprocessen. We raden alle Internetgebruikers steeds aan om na te gaan dat ze geactualiseerde anti-virussoftware geïnstalleerd hebben.

Geen commercieel gebruik

Deze website dient enkel voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. U mag enige Inhoud, software, producten of diensten die deze website bevat niet wijzigen, kopiëren, verdelen, overdragen, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, er licenties op verlenen, commercieel exploiteren, er afgeleide werken van creëren of verkopen. U mag deze website of de Inhoud ervan niet gebruiken om enige commerciële doelstelling in de hand te werken, met inbegrip van reclame of inkomsten generende reclameactiviteiten op uw eigen website.

Uw activiteit

U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze website en voor alle communicatie en activiteiten op en in overeenstemming met deze website. Indien we vaststellen dat u verboden activiteiten uitvoert of hebt uitgevoerd, andere gebruikers niet geëerbiedigd hebt of de AV’s op enige andere wijze geschonden hebt, kunnen we u de toegang tot deze website tijdelijk of permanent weigeren.

Hyperlinks

We kunnen op deze website hyperlinks opnemen naar andere websites of voorzieningen die beheerd worden door derden buiten CAMPER, met inbegrip van adverteerders. CAMPER heeft alle websites waarnaar deze website snelkoppelingen bevat niet nagekeken en is niet aansprakelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige pagina’s buiten haar website. We zijn ook niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of voorzieningen, noch onderschrijven we of zijn we verantwoordelijk of aansprakelijk, direct, dan wel indirect, voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites, met inbegrip van (en zonder zich te beperken tot) reclame, producten of andere materialen of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of voorzieningen, noch voor enige schade, verlies of overtreding ten gevolge van of vermeend ten gevolge van of in verband met het gebruik van of het vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of voorzieningen.

Beperkingen van onze aansprakelijkheid

CAMPER is in geen geval aansprakelijk voor enig direct of indirect verlies, schade of kosten – ongeacht de manier waarop deze zich voordoen – naar aanleiding van en/of tengevolge van uw gebruik van deze website en/of de informatie of de materialen die deze website bevat, of wegens de ontoegankelijkheid van deze website en/of het feit dat bepaalde informatie of materialen die deze website bevat onjuist, onvolledig of niet geactualiseerd zijn.

De bovenstaande bepaling is geen uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van CAMPER voor enige aangelegenheid waarvoor aansprakelijkheid niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden.

Schadeloosstelling

Op ons verzoek stemt u ermee in om ons, onze werknemers, bestuurders, agenten, dochterondernemingen, licentieverleners en leveranciers onmiddellijk volkomen schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, eis, kosten, schade en verlies, met inbegrip van gerechtskosten, tengevolge van enige schending van deze AV’s door u, met inbegrip van het gebruik door enige andere persoon die deze website bezoekt via uw account door uw toedoen of nalatigheid.

Relatie

U erkent en stemt ermee in dat er geen joint venture, samenwerkingsverband, tewerkstelling of agentschapsrelatie bestaat tussen u en CAMPER tengevolge van deze AV’s of uw gebruik van deze website. U stemt ermee in dat u zichzelf niet mag voordoen als vertegenwoordiger, agent of werknemer van CAMPER en we zijn niet aansprakelijk voor enige verklaring, handeling of verzuim door u.

Geen afstand

Indien u de AV’s schendt en wij geen rechtshandelingen ondernemen tegen u, zijn we nog steeds gerechtigd om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in enige andere situatie waarin u de AV’s schendt.

Toepasselijke wetgeving

Deze AV’s worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en de overeenkomstige rechtbanken van Amsterdam hebben exclusieve rechtsbevoegdheid.

©CAMPER,